BALKANSKA
"FACT-CHECKING" NAGRADA

Kada

19. April - 12. Maj 2017.

O nama

Balkanska "Fact-Checking" Nagrada

Balkanska nagrada za “fact-checking” (proveru činjenica) ustanovljena je kako bi ohrabrila građane/ke i novinare/ke u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji da počnu da se bave proverom činjenica.

Nagradu dodeljuju organizacije Faktograf, Istinomer i Istinomjer pod pokroviteljstvom Međunarodne mreže za proveru činjenica.

U moru lažnih vesti, tragamo za pričama koje se zasnivaju na činjenicama.

Ukoliko imate istraživački rad ili priču utemeljenu na dokazanim činjenicama, koja prati aktuelno pitanje od javnog značaja, pozivamo vas da nam istu dostavite do 12. maja 2017. i tako učestvujete u Balkanskoj nagradi za "fact-checking". Vaš rad ili priča treba da ocenjuje tačnost tvrdnje koju je iznela osoba koja vrši javnu funkciju, ili ju je saopštila javna institucija. Izjave koje se ocenjuju moraju biti formulisane tako da se njihova tačnost može utvrditi objektivnom proverom.

Tvrdnju koju ćete oceniti možete pronaći bilo gde, u dnevnoj i sedmičnoj, web ili printanoj štampi, informativnim i/ili dijaloškim TV emisijama. Bitno je da ista dolazi od osobe sa javnom funkcijom ili institucije. Vaš rad treba da zadovoljava osnovne kriterijume "fact-checkinga".

Nagrada

Nagrada se sastoji od tri stipendije – po jedna za prijave iz BiH, Hrvatske i Srbije – za učešće na Četvrtom globalnom samitu o proveri činjenica u Madridu (od 5. do 7. jula). Ova konferencija okuplja sve značajnije redakcije u svetu koje se bave proverom činjenica; od dobitnika Pulicerove nagrade, Politifacta, do novinara/ki koji se bave proverom činjenica u medijima kao što su Libération, The Washington Post, ABC News, itd. Pobednici/e će tako dobiti priliku da se upoznaju sa najboljim praksama i novim alatima, kao i sa liderima u ovoj oblasti širom sveta.

Stipendija pokriva troškove smeštaja i puta do Madrida, kao i deo troškova za hranu. Pobednici će biti pozvani i na konferenciju POINT 6.0, za šta će troškovi, takođe, biti pokriveni.

Šta je Fact Checking

“Fact-checking” (provera činjenica) predstavlja nepristrasan izveštaj, kojim se ocenjuje tačnost izjave neke javne ličnosti ili institucije. Provera činjenica se može baviti i drugim široko rasprostranjenim tvrdnjama od interesa za društvo, kao što su “lažne vesti” koje postanu viralne. Provera činjenica podrazumeva jasno navođenje primarnih izvora korišćenih da bi se tvrdnja potvrdila ili opovrgla, kao i objašnjenje zašto se korišćeni izvori smatraju pouzdanim.

Prilikom ocenjivanja tvrdnje, koriste se sledeće kategorije izvora: zvanični izvori (zapisnici sa sednica parlamenata i vlada; nacrti, predlozi i usvojeni zakonski, strateški i drugi zvanični akti, podaci dobijeni od nadležnih institucija po upitima ili zahtevima za pristup informacijama, obaveštenja i saopštenja o radu organa vlasti i javnih institucija; statistički podaci i druge relevantne informacije javnih institucija; javni budžeti i sl.); medijski izvori (izveštaji o radu organa vlasti, reportaže, istraživačke priče); istraživanja i podaci organizacija civilnog društva, kao i izveštaji i istraživanja međunarodnih tela i organizacija sa kredibilitetom i ekspertizom u specifičnim oblastima istraživanja.

Postoje različiti načini ocenjivanja tačnosti proverenih tvrdnji. Osnovne ocene podrazumevaju: ukoliko se iznesena tvrdnja podudara sa činjenicama, tvrdnja se ocenjuje kao istinita; ukoliko se ne podudaraju u celini, ocenjuje se kao poluistina; izave koje nemaju nikakvo uporište u činjenicama ocenjuju se kao neistinite.

Ovo su neki dobri primeri provere činjenica:

Image

Istinomer

Krajem marta ove godine premijer Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da “u odnosu na 1990, ovo je prvi put manja nezaposlenost”. Istinomer je analizirao i uporedio podatke - nezaposlenost je 2016. bila 8,5 odsto viša nego 1990. godine. #NEISTINA

Image

Istinomjer

Govoreći o razlozima za odbijanje Zakona o policiji Republike Srpske, Milorad Dodik iznio je i jednu tvrdnju o nacionalnoj strukturi stanovništva na popisu iz 1931. godine. Istinomjer je provjerio da li se podaci, stari 86 godina, poklapaju sa tvrdnjom predsjednika RS.

Image

Faktograf

“Za Badnjak sam rekao da treba vratiti Inu da bismo stekli energetsku neovisnost, radna skupina djeluje i… javnost bi se trebala strpjeti”, izjavio je lider MOST-a nezavisnih lista i predsjednik Sabora Božo Petrov (Televizija N1)

Kako se prijaviti

Popunite ovaj formular do 12. maja. Pobednici će biti proglašeni 17. maja. Pobednici će biti izabrani na osnovu - (a) izbora izjave koja se proverava i ocenjuje, a koja mora biti relevantna i/ili opšte poznata (b) relevantnosti korišćenih izvora (c) efikasnosti i jasnoće pri zaključivanju i ocenjivanju izabrane tvrdnje.